Elektriker Jens Christophersen A/S
32 50 65 65
Aut. el installatør
Aut. kloakmester
Aut. kølemontør
Aut. rottefænger

Information om Rotter

 

Generel information om Rotter

I Danmark findes der to slags rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus), den sorte rotte og den brune rotte, hvor den brune er den mest almindelige (Miljøstyrelsen skønner forsigtigt antallet af rotter til at være ca. 2,5 mio.). Brune rotter får normalt 8-10 unger i et kuld. Forsøg har vist, at et rottepar i praksis kan blive til 862 rotter på et år!
En rotte kan lave skader på praktisk talt alle bygningsdele, men de fleste opstår i forbindelse med defekte kloakledninger, som den i nogle tilfælde kan gennemgnave med sine kraftige fortænder.
Rotten behøver ikke megen plads for at kravle ud af  f.eks. et kloakrør. En defekt eller dårlig udført samling er nok for at rotten kan få fat i selve røret og få gnavet et hul, den kan komme igennem. Den kan gennemgnave alt, der er blødere end jern, og den kan trænge gennem revner, huller og sprækker, der er større end 20 mm. Rotten graver sig sjældent mere end 0,6 m ned i jorden, men den har ingen problemer med at grave gange fra kloakledninger 8 m nede i jorden og op til overfladen.
 

Rottens anatomi

En voksen rotte er ca. 45 cm lang, hvoraf halen er ca. 20 cm. Rotten vejer ca. 250-300 gram.
Rottens anatomi og kredsløb minder i store træk om menneskets, og lige som mennesket indtager rotten et bredt udvalg af kød, korn og grøntsager. Samtidig er rotten og mennesket udsat for en lang række af de samme sygdomme - rotten bærer eksempelvis på salmonellabakterier, som vi mennesker gør, Weills Syge og mindst 53 andre sygdomme.
Rotten har et skelet, der er bygget op på samme måde som menneskets, hvor halen er en forlængelse af ryghvirvlend. Denne bruges bla. til at holde balancen.
 
Synet
Rotten ser ikke så godt, som vi mennesker gør, og dens syn er mere sløret end skarpt, så den benytter sig mere af følesansen end af synet.

 

Følesansen
Det er her rottens knurhår gør nytte. Den bruger knurhårene til at føle sig frem, og til at mærke hvad der er rundt om den, og bliver advaret om forhindringer via knurhårene. Den bruger også sine knurhår, når den navigerer rundt i mørket. Rotten stoler mere på sin føle- og lugtesans, end på sit syn.

 

Lugtesansen
Alt har en lugt eller en duft, og rottens lugtesans er meget bedre end menneskets, så den får konstant mange duftindtryk. Flere end vi nok kan forestille os. Når rotten har færten af noget, kan den desuden skelne, hvilket næsebor lugten er stærkest i, og på den måde finde ud af, hvilken side den skal til, og hvilken vej der er hurtigst til f.eks. mad.

 

Hørelsen
En rotte hører utrolig godt, og kan sågar høre ultralyde, som ikke kan høres af det menneskelige øre. Rotter kommunikerer også sammen i toner, som mennesket ikke kan høre.

 

Smagssansen
Rotten er altædende, men det er langt fra alt, den kan tåle og har godt af. Rotten er hele tiden på jagt efter mad og søger bl.a. i affald, skraldespande, i havernes kompostbunker o. lign. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at foder til fugle og andre dyr bliver udlagt på jorden.