Elektriker Jens Christophersen A/S
32 50 65 65
Aut. el installatør
Aut. kloakmester
Aut. kølemontør
Aut. rottefænger

Faskiner

 

Visse steder i Tårnby Kommune skal regnvandsudledningen være frakoblet spildevandskloaken senest d. 1. september 2012 .
Men hvor skal regnvandet så hen?


Svaret kan være en faskine, som ses på tegningerne herunder.

Hvad er en faskine?

En faskine er en slags kasse eller hulrum i jorden, hvor regnvandet kan ledes hen, når det kommer fra f.eks. taget af huset. Faskinen fungerer som et lille regnvandsbassin, hvorfra vandet stille og roligt kan sive ned i undergrunden uden om afløb og kloaksystem.

 

Endvidere kan faskinen laves på en sådan måde, at der kan hentes vand op fra faskinen til at vande f.eks. haven osv.

 

En faskine kan i princippet placeres over alt, så længe den overholder kravene beskrevet i DS 440, hvor der bl.a. er krav til afstand til naboer, drikkevandsboringer mv.

 

Der kan efterfølgende etableres terrasse, bed eller andet over faskinen.
 

Hvorfor skal der vælges en faskine?

 

 • Det er en nem og billig måde at få ledt regnvand bort.
 • Man slipper for at lede regnvand ud i spildevandskloakken.
 • Den er miljøvenlig og bidrager til, at gøre grundvandet renere.

 

Hos Jens Christophersen A/S kan vi hjælpe med at:

 

 • Etablere faskinen, inkl. søgning af LER.
 • Etablere de afløbsrør der leder vandet fra taget til faskinen.
 • Etablere sandfang før faskinen.
 • Ved at bruge regnvandstunnel er der rensemuligheder for altid.
 • Lave dokumentation der viser frakobling fra spildevandskloaken.
 • Lave dokumentation der viser, at faskinen overholder afstandskrav i ”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning (DS 440)”.
 • Lave beregninger der viser, at faskinen overholder de krav der er i forhold til afløbsnormen.
 • Hjælper med drift og vedligeholdelse af faskinen.